A weboldalon cookie-t használunk, hogy szolgáltatásunkat a lehető legjobb minőségben biztosíthassuk! További információk
Olvassa el Adatkezelési Tájékoztatónkat és az Általános Szerződési Feltételeket is!

Adatkezelési Tájékoztató

Bevezetés

Amikor Ön meglátogatja a www.mibendolgozzak.hu honlapot, személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. Ezen műveletek során a személyiségi jogainak védelme fontos számunkra.

Adatkezelésünk ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alkotott 2011. évi CXII. törvény – röviden Infotörvény - és az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény (röviden Ektv.) rendelkezéseivel összhangban valósult meg.

Az Adatkezelési Tájékoztató letölthető itt!

Fogalmak

Személyes adat: Személyes adatnak minősül egy személy neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, minden, a személlyel összefüggésbe hozható információ

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely műveletek összessége: gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, összehangolás, összekapcsolás, zárolás, törlés, megsemmisítés, további felhasználásának megakadályozása

Adatkezelő: Aki az érintett adatait kezeli, az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatfeldolgozó: Az adatkezelő megbízása alapján elvégzi az adatfeldolgozási műveleteket

 

Adatkezelés résztvevői

Érintett (továbbiakban: Vásárló)

Az adatkezelésben az érintett az, akinek a természetes személy adatait kezelik.

Webáruház esetében tipikusan a természetes személy Vásárló.

Az Info tv. hatálya a nem természetes személyek adataira nem terjed ki csak akkor, ha azok közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Kapcsolattartó jogszerű megadásának kérdése, annak megítélése a jogi személy (vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) és a kapcsolattartóként megadott személy jogviszonyától függ.
 

A www.mibendolgozzak.hu webáruház üzemeltetőjének (a továbbiakban „Üzemeltető-adatkezelő”)  adatai:

Szolgáltató neve:                        AltamirART Kft.
Szolgáltató székhelye:               4032 Debrecen, Károlyi M. u. 1. 4. 36.
Szolgáltató telephelye:              4026 Debrecen, Csap u. 2.
Telefonszám:                              +36.52.412.695
E-mail cím:                                  info@mibendolgozzak.hu
Bejegyző hatóság:                       Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vételi szám:    273/2016
Adószám:                                      13266853-2-09
Cégjegyzékszám:                         09-09-010615

A tárhelyszolgáltató adatai:

Szolgáltató neve:                      WEB Press Hungary Kft
Szolgáltató székhelye:              1085 Budapest, József körút 69.
Telefonszám:                            +36.30.997.49.50
E-mail cím:                                info@wphkft.hu
Adószám:                                    22944290-2-42
Cégjegyzékszám:                       09-09-019673

A webáruház rendszer üzemeltetőjének adatai:

Szolgáltató neve:                     Shoprenter.hu Kft.
Szolgáltató székhelye:            4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám:                           +36.1.234.50.12
E-mail cím:                               info@shoprenter.hu
Adószám:                                   23174108-2-09
Cégjegyzékszám:                      09-09-020636

Az elektronikus bankkártyás fizetési rendszer üzemeltetőjének adatai:

Szolgáltató neve:                     OTP Mobil Kft.
Szolgáltató székhelye:            1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
Telefonszám:                           +36.1.366.66.11; +36.20.366.66.11; +36.30.366.66.11; +36.70.366.66.11
E-mail cím:                               ugyfelszolgalat@simple.hu
Adószám:                                   24386106-2-43
Cégjegyzékszám:                      

Adatkezelés célja

Üzemeltető-adatkezelő adatkezelési céljai és ahhoz szükséges adatok:

Webáruház-használat (regisztráció):  IP-cím, Vezetéknév, Keresztnév, Jelszó, E-mail cím
Kiszállítás (saját eszközzel):                  Számlázási név, Szállítási cím, Telefonszám, E-mail cím
Hírlevél küldés:                                       Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím
Egyedi árkedvezmény:                          Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím
Üzemeltetői statisztika:                         Megrendelt termékek, Megrendelés állapota, Fizetési történet
Online elektronikus fizetés:

(Ezeket az adatokat a webshop és a regisztrált ügyfelek közötti kapcsolattartásra, belső elemzések készítésére, bizonyos feltételek teljesülése esetén direkt kiszállítás alkalmával történő egyeztetésre használ(hat)juk fel. Harmadik fél részére egyben, a Felhasználó minden tekintetben történő beazonosítására alkalmas módon nem kerülnek átadásra!)

 

További adatkezelési célok és azok megvalósításához szükséges adatok:

Csomagküldés:                                    Számlázási név, Szállítási cím, Telefonszám, E-mail cím

Ezeket az adatokat csomagküldő szolgálat felé továbbítjuk (pl. MPL, Sprinter Futárszolgálat, GLS) a webshop szolgáltatásának megvalósítására. Megrendelése aktuális állapotáról, a feldolgozottsági szintjéről küldött tájékoztatásunkban a megrendelővel ismertetjük a konkrét kiszállítás alkalmával megbízott futárszolgálat kilétéről.

​Online elektronikus fizetés:            Felhasználónév, Vezetéknév, Keresztnév, Ország, Telefonszám, E-mail cím

Ezeket az adatokat az OTP SimplePay Mobil fizetési Kft. felé továbbítjuk a webshopban történő elektronikus fizetés szolgáltatásának megvalósítására, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring megvalósítására. 

Az adattovábbítás célja: 

A fenti célok eléréséhez a regisztráció alkalmával az Adatkezelési Tájékoztató részletes elolvasása után, döntésével összhangban jelölje be annak jelölőnégyzetét. Döntéshozatalának körülménye így megfelel a 2011. évi CXII törvény vonatkozó bekezdésének, mivel döntése

önkéntes (mert jól elkülöníthetően szétválik a hírlevél-küldés és a tájékoztató elfogadásának lehetősége, egyik nem függ a másiktól),

határozott (mert csak a tájékoztató elfogadásával lehet rögzíteni a regisztrációt) és

félreérthetetlen (mert az adatfelhasználás céljai részletesen és közérthető megfogalmazással szerepelnek a tájékoztató szövegében).

Akaratának kinyilvánításával hozzájárul adatainak felhasználásához a fent nevezett célok és a webshop szolgáltatásának nyújtásához.
Az elektronikus regisztrációs folyamat során a regisztrációt minden ügyfél csak saját nevében végezheti el!
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Oldalunk meglátogatása során ehhez a leíráshoz a későbbiekben bármikor hozzáférhet mind a lap tetején, mind a lap alján elhelyezett azonos nevű menüpontok alatt.

Az adatminőség elve alapján az adatkezelésnek pontosnak, teljesnek és naprakésznek kell lennie, illetve meg kell felelnie a tisztességes és törvényes adatkezelés szabályainak.

A pontos és naprakész adatok mind a Vásárló, mind az Üzemeltető-adatkezelő számára fontosak, ezért minden, regisztrálás után bekövetkező változás rögzítése/követése a megrendelő számára is elengedhetetlen és elvárható követelmény, melyet saját fiókjában ellenőrizhet, vagy módosíthat.

Amennyiben azt szeretné, hogy a webshop üzemeltetője végezze el az Ön által megadott adatok alapján a módosítást, illetve nem szeretne egyedi árkedvezményről szóló ajánlatot kapni, vagy a tisztességes és törvényes adatkezelés szabályainak nem megfelelő tevékenységet szeretne bejelenteni (pl. regisztrálása alkalmával hírlevél küldésre nem hatalmazta fel az üzemeltetőt, ennek ellenére mégis érkezik nem kívánt küldemény), ezen az e-mail címen megteheti: info@mibendolgozzak.hu

 

Adatkezelés időtartama – kötelező adatkezelés

Minden ügyfelünk a regisztrálás során kötelezően, de önkéntesen megadott személyes adatát az Üzemeltető - Adatkezelő addig jogosult kezelni, amíg a vonatkozó törvény(ek) által biztosított törlési lehetőséggel az Érintett – Vásárló nem él.

Ezek mellett fontos tudni, hogy a webáruházban leadott megrendelésekről minden esetben számlát állítunk ki, mely bizonylatok megőrzési határideje a számviteli törvény alapján a kiállítástól számított 8. év vége.

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan kezdeményezett minden – az alább részletezett eseteket figyelembe vevő - megkeresésre legkésőbb 25 napon belül reagálunk. A megkeresése alapján végrehajtott beavatkozásról is írásbeli - vagy előzetes beleegyezése alapján elektronikus - tájékoztatást is adunk.

Felhasználói jogok gyakorlása a webáruház Adatkezelési Tájékoztató alábbi menüpontjai alatt történik:

Rendelkezés személyes adatok kezeléséről

Nyilatkozat hírlevél és egyéb információk küldéséről

Adatkezelési beavatkozás kezdeményezése itt is kérelmezhető: info@mibendolgozzak.hu

 

Adatkezelés biztonsága

A webáruház rendszerének üzemeltetője megerősíti a biztonsági ellenőrzéseket a szerverein. A titkosítással kapcsolatos intézkedések mellett a webáruház rendszerének üzemeltetőjének infrastrukturális csapata számos lépést tesz a személyes adatok fokozott védelme érdekében.

Az adatokhoz való belső hozzáférés a webáruház admin felületén szabályozott és nyomonkövethető. Bármikor visszakereshető, hogy a webáruház admin felületén belül melyik hozzáféréssel rendelkező jogosult, mikor és milyen céllal fért hozzá adott személyes adatokhoz.

Felhasználó jogai:

Tájékoztatás kérése:

A Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ebben az esetben tájékoztatjuk, hogy milyen adatokat és milyen céllal tárolunk közvetlenül a megkeresőre vonatkozóan.

 

Adatok helyesbítése:

A Vásárló kérheti, hogy tárolt személyes adatait a valóságnak megfelelően módosítsuk.

 

Adatok törlése, zárolás, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen:

A Vásárló bármikor indoklás nélkül kérheti személyes adatainak törlését, de automatikusan törlünk minden olyan személyes adatot, aminek adatkezelési célja megszűnt, vagy törvényben előírt tárolási ideje lejárt.

Törlési igény benyújtását követő 25 napon belül leadott megrendelés feldolgozását már nem kezdjük meg. Rendelési igény felmerülésére ebben az esetben újbóli regisztráció végrehajtása szükséges.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan kezdeményezett minden megkeresésre legkésőbb 25 napon belül reagálunk. A megkeresése alapján végrehajtott beavatkozásról írásbeli - vagy előzetes beleegyezése alapján elektronikus - tájékoztatást is adunk.

Felhasználói jogok gyakorlása a webáruház Adatkezelési Tájékoztató alábbi menüpontjai alatt történik:

Rendelkezés személyes adatok kezeléséről

Nyilatkozat hírlevél és egyéb információk küldéséről

Adatkezelési beavatkozás kezdeményezése itt is kérelmezhető: info@mibendolgozzak.hu

 

Adatvédelmi incidens

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

·         az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál;

·         ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;

·         az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

 

Sütik (cookie) használata

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát. Az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket töröli.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a webáruházunk már az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Webáruházunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a webáruházunk azonban a sütik engedélyezése hiányában a esetleg nem az elvárt módon fog működni.

 

Alkalmazott sütik

Típus

Név

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer süti

 

nem igényel

a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngészési ciklus vége

 

 

Jogorvoslati lehetőség

Ha az adatkezelő a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő a Vásárló adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

A Vásárlóval szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon +36 (1) 391-1400
Web: http://naih.hu/kapcsolat.html
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Esetleges panaszát benyújthatja az Európai Parlament és tanács által létrehozott online vitarendezés platformon keresztül is itt!

Webáruházunkban alkalmazott Általános Szerződési Feltételek megismeréséhez kattintson ide!